My 'Scientific Work' - some projects for studies, articles and so on

1) Praca roczna, pisana w ramach studiów na Wydziale Psychologii UW, poświęcona związkom, a raczej brakom związków między inteligencją emocjonalną a racjonalnym/intuicyjnym stylem myślenia - wersja ostateczna, bez aneksów.
2) Badania nad szachistami, grudzień 2006. Mój własny pomysł:) Lewy, ale mój. Dane z badania,
3) Makiawelizm - moja praca z zajęć specjalizacyjnych na Wydziale Psychologii. Osobiście napisałam i wystardaryzowałam kwestionariusz mający służyć mierzeniu makiawelizmu. Opis całego przedsięwzięcia, włącznie z treścią kwestionariusza oraz grą eksperymentalną, której poddawani byli studenci fizyki i MISMaPu UW.
4) Badania nad twórczością do pracy magisterskiej na Wydziale Psychologii UW 2008:
Misja RPG: Przygoda Postaci
RPG - wyniki
Rysowanie do muzyki - wyniki
Żarty Ulubione
Plastelina - wyniki
5) Przyczynowość - esej filozoficzny.
6) Licencjat z matematyki.
7) Mój projekt o autyzmie prowadzony na California Institute of Technology latem 2008. Proposal & Final report.
10) PKB a spożycie alkoholu.
11) Praca magisterska z psychologii, bez załączników.
13) Praca magisterska z matematyki.
14) 13th International Winter Neuroscience Conference, plakaty nt. depresyjnego realizmu: plakat1, plakat2.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License